طرح درس

دیکته ماراتونی

آماده میشن برای املا به صورت سنتی ولی قبلش شماره دانش آموز ها روی تخته نوشته میشه و به جای متن معمول کتاب یک قصه برای دانش آموزان خونده مبشه دقت کنید تو این نوع املا درست نویسی مطرح نیست یعنی برنده کسی که بتونه متون گفته شده از زبون معلم رو بنویسه تو مدت سه ساعت چند تا نکته اولا داستان جذاب باشه و قابل پیش بینی نباشه ...... (بیشتر…)