طبق تحقیقات جدید ، اولیا بالغ بر۳۰۰۰ یورو در سال اول مدرسه خرج میکنند که البته این هزینه به جز شهریه است هزینه های از قبیل خورد و خوراک حمل و نقل ،هزینه های نگهداری ،هزینه های وسایل تکنولوژی و …

تکنولوژی بیشترین هزینه را شامل میشود از قبلی لب تاب گوشی و تبلت هزینه بالغ بر ۶۰۷ یورو و همچنین هزینه رفت و آمد که تقریبا ۵۳۶ یورو میشود .هزینه نگهداری ۵۸۹ یورو است که واقعا برای خانواده ها سنگین است .

و طبق این گزارش در بعضی موارد به بیش از ۶۰۰۰ یورو میرسد که مبلغ بسیار بالایی است بر خلاف مدارس راهنمایی که چیزی حدود ۲۰۰۰ یورو هزینه میشود و خبر بد اینه که اگه پسر دارید هزینه شون ۱,۶۰۰  یورو بیشتر از دختران میشود