آموزش به صورت تصویری می باشد و آدرس سایت های مورد نظر در پایین پست موجود است

www.photoforclass.com

pixabay.com

 

 

دانلود آموزش