ادواردو بریسنیو: چگونه در کارهای مهم پیشرفت کنیم؟

در جهان امروز که همه چیز بر مدار عملکرد اجرایی و کسب نتایج ملموس می گردد، انسان ها دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارند و رقابت بی پایان برای هرچه بهتر نتیجه گرفتن، همه را از نفس انداخته. جالب ادامه مطلب…

کتاب صوتی امیل کتابی که باید همه بشنوند

“ژان-ژاک روسو Jean-Jacques Rousseau” (متولد 1712 – درگذشت 1778) متفکر سوئیسی، در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می‌زیست.

اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سال‌ها در پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راه‌گشایان آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. اگر چه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم تنها می‌توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد. در مجموع باید گفت که وی رادیکال‌تر از هابس و جان لاک و شارل دو مونتسکیو می‌اندیشید. شاید به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران تاریخ اندیشه، وی را اساساً در تداوم سنت فکری عصر روشنگری نمی‌دانند، بلکه اندیشهٔ او را بیشتر در نقد فلسفهٔ روشنگری ارزیابی می‌کنند.

کتاب “امیل یا آموزش و پرورش” اثر عجیب این نویسنده, طی سال 1762 به نگارش در آمد. چرا عجیب؟ چون خود این نویسنده بنا به اعتراف خودش در کتاب “اعترافات”, پنج فرزند خویش را به بنگاه کودکان ناشناس سپرده بود!!! حال چگونه میتوان کتابی درباره ی آموزش و پروش را جدی تلقی کرد در صورتی که نویسنده اش با نهایت بی رحمی کودکان خود را رها کرده!!!

(بیشتر…)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس